מה מדיניות האחריות על המוצרים שלכם?

במידה ובתוך חודש יתגלה פגם כלשהו במוצר אשר נגרם כתוצאה מיצור לקוי נשמח לתקן את הליקוי ללא תוספת תשלום ובהקדם.